CENTRAAL STATION

AMSTERDAM

Amsterdam Centraal is het drukstbezochte Rijksmonument van Nederland. Elke dag stappen hier 180.000 mensen in- en uit en dat wordt alleen maar meer. Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van ProRail vergroot de capaciteit van het station met een nieuwe reizigerstunnel en bredere perrons.

Het plan van Civic, studioSK & RAB realiseert de projectdoelstellingen, maar doet meer: het verheldert de structuur van het hele station. De beoordelingscommissie waardeerde de wijze waarop de visie de reiziger helpt zich snel te oriënteren en het monument weer beter tot haar recht laat komen.

Het plan bouwt voort op de kracht van het monument. Kern van het ontwerp is de zgn. transitiezone, die ontstaat door de historische, logistieke gang aan de achterzijde van het Cuypersgebouw nieuw leven in te blazen. De nieuwe transitiezone markeert de overgang tussen het Cuypersgebouw en de reizigerstunnels aan de oost- en westzijde en maakt de reizigerstunnels beter herkenbaar. De middentunnel blijft direct gekoppeld aan de Cuypershal, waardoor de historische hiërarchie tussen de tunnels wordt hersteld. De transitiezone ontlast het te drukke Cuypersgebouw zodat dit weer zijn rol als royale reizigersontvangsthal kan vervullen.

De transitiezone is een toekomstvast idee. Het (inter)nationale treinverkeer blijft groeien, de transitiezone kan meebewegen: er kunnen nieuwe tunnels aan worden gekoppeld en nieuwe entrees.

De reizigerstunnel is vormgegeven als reizigersinterieur met ingetogen vloeren, plafonds en puien. Rondom de perronopgangen zijn royale lichthoven ontworpen. De reiziger loopt van lichthof naar lichthof en vindt op een natuurlijke manier zijn weg.

Het plan van Civic, studioSK & RAB maakt het station niet alleen kwalitatief beter, het vereenvoudigt ook de installatiestructuur, vergroot het aantal faseringsopties en is tegelijkertijd veel goedkoper dan het referentieontwerp dat de basis vormde voor de tender.

ProRail selecteerde via een Europese aanbesteding 5 architecten. De jury waardeerde de visie van Civic, studioSK & RAB zeer hoog. Het team haalde echter dezelfde totaalscore (visie, procesaanpak, duurzaamheid en prijs) als het team Zwarts Jansma en Braaksma & Roos. Via loting werd de opdracht uiteindelijk verstrekt aan deze laatste combinatie.

  • Naam: Amsterdam Centraal
  • Locatie: Amsterdam
  • Programma: Transformatie station Amsterdam Centraal, nieuwe Oosttunnel, westknoop, IJgebouw en perrons
  • Opdracht: Aanbesteding, gedeeld 1e plaats
  • Periode: 2017
  • Opdrachtgever: ProRail
  • Team: Rick ten Doeschate, Gert Kwekkeboom, Jan Lebbink, Ingrid van der Heijden, Angela Solis, Kejdi Lulja
  • Partners: studioSK/Movares, RAB
  • Beelden: Civic Architects, Zwartlicht

Lees meer: