Title
  • Name: Woontoren Vlaardingen
  • Locatie: Vlaardingen (NL)
  • Programma: 162 woningen, 2240m2 school, 200m2 commerciele ruimte
  • Oppervlakte: 18.240m2
  • Commissie: Volledige opdracht
  • Periode: 2022 - lopend
  • Opdrachtgever: ALV VL + INSPIRE
  • Architect: Civic Architects
  • Beelden en schema's: Parallel, Civic Architects