PARK PIUSHAVEN

TILBURG

De Piushaven in Tilburg: een langgerekt stedelijk water dat de blauwe draad vormt voor de ontwikkeling van verschillende buurten en plekken eromheen. Voor de gemeente Tilburg heeft The Cloud Collective een ontwerpvisie gemaakt voor de inrichting van de zuidelijke oever die deze ontwikkeling ondersteunt. Met het oog op de huidige financiële onzekerheden kiezen wij voor een stapsgewijze aanpak waarbij flexibiliteit en programmering centraal staan.

Architectonische elementen vormen de programmatische trekkers van verdere stedelijke ontwikkeling. De – nu vaak tijdelijke – installaties voor festivalactiviteiten worden vaste standplaatsen voor toekomstige activiteiten. Objecten die dienen als podium, sail-in bioscoop of zitplekken. De basis voor het materiaal van deze objecten verwijst naar de aanwezige museumschepen in de Piushaven: grove, functionele staalconstructies gecombineerd met lichte houtconstructies. Gezamenlijk gaan zij op in het groene oeverlandschap.

Het budget voor aanleg en onderhoud wordt slim besteed: geen dure, nieuwe materialen of intensieve onderhoudsplannen, maar vooral functionele plekken en attributen. De ruigheid van de oevers is kenmerkend, geen besparing.

De potentie van het aanwezige water en het wilde landschap wordt volledig benut. Het water vormt een canvas voor de monumentale boten en het doet dienst als gebied om op verschillende wijzen te recreëren. De bruikbaarheid en bereikbaarheid van het water worden verder vergroot door de oever te verlagen: de bezoekers komen zo letterlijk en figuurlijk dichter bij het water. Het stadswater van de Piushaven wordt de nieuwe parel van Tilburg.

  • Naam: Piushavenpark
  • Locatie: Tilburg
  • Programma: 1,5 km havenpark, sportvoorzieningen, vrijetijdsvoorzieningen
  • Oppervlakte: 50.000 m²
  • Opdracht: Besloten prijsvraag
  • Periode: 2013
  • Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
  • Team: Ingrid van der Heijden, Gert Kwekkeboom, Gerjan Streng, Jan Lebbink
  • Partners: Buro Harro, van Esch BV
  • Beelden: Civic Architects, Buro Harro