Title
  • Naam: Stadsbiotoop Erasmusveld
  • Locatie: Den Haag
  • Programma: Woningen: koop, huur en sociaal, co-werk en collectieve ruimtes, buurtpaviljoen, collectieve dakkas
  • Oppervlakte: 10.870 m² inclusief overdekt parkeren
  • Opdracht: Competitie (SO)
  • Periode: 2016 - 2017
  • Opdrachtgever: BPD
  • Team: Jan Lebbink, Gert Kwekkeboom, Rick ten Doeschate, Ingrid van der Heijden, Angela Solis, Fernanda Romeu
  • Partners: Buro Lubbers
  • Beelden: CIVIC Architects, Buro Lubbers en VERO Visuals
Lees meer