Title
  • Naam: Woongebouw KLM Bajeskwartier
  • Locatie: Amsterdam (NL)
  • Programma: 16.000m2 wonen (vrije sector-koop), 150m2 buurtfunctie
  • Oppervlakte: 16.150m2
  • Commissie: SO - VO - DO - BA esthetische begeleiding
  • Periode: 2018 – lopend - status VO/DO
  • Opdrachtgever: BKO-Bajeskwartier Ontwikkeling (AM, AT Capital, Schroders Capital)
  • Architect: Civic Architects & Arons en Gelauff
  • Beelden en schema's: Beeldenfabriek, Civic architects, Frans Parthesius/OMA