WOONGEBOUW FIBONACCI

AMSTERDAM

Het nieuwe woongebouw aan de Panamalaan is gesitueerd op een voormalig NS-perceel en ingeklemd tussen twee drukke lanen, een kanaal en het spoor. Het project transformeert een geïsoleerd restkavel naar een levendige schakel tussen de binnenstad en de toekomstige bewoners van het getransformeerde havengebied. Het gebouw zal worden geprogrammeerd met een levendige woongemeenschap, met een mix van verschillende bewoners en mogelijkheden voor ontmoeting.

Het nieuwe woongebouw is een helder samengesteld getrapt volume, dat aan alle zijden aansluit op de diverse omliggende gebieden, hoogtes en infrastructurele lijnen. Zowel op maaiveld als in de hoogte vormt het daardoor een schakel in een omgeving met veel barrières. Het gebouw voegt het zich naadloos binnen de Amsterdamse hoogbouwvisie, met een spitse 60 meter hoge toren richting Rietlandpark, de pakhuismaat in oostelijke richting en aan de hoogte refererend aan het Funen in Oostelijke richting. De specifieke opbouw van de gebouwmassa en het gebruik van het perceel zijn ideaal met betrekking tot zonlicht en schaduwwerking: Het getrapte volume met collectieve dakterrassen op het zuiden en een hoger deel aan de noordzijde van het perceel.

In de kern van het gebouw worden een aantal geluidluwe woonhoven gerealiseerd. Het ontsluiten en spuien van de woningen vindt grotendeels plaats aan deze hoven en vides. Ze doen tevens dienst als ontsluitingsruimtes met binnentrappen, galerijen en gedeelde voorzieningen. Met deze functies worden de hoven voor de bewoners van de 230 woningen een comfortabele gemeenschappelijke omgeving om te ontmoeten op deze relatief onherbergzame plek in de stad.

De woonvorm past bij een nieuw type stedelijke doelgroep, die geïnteresseerd is in een compacte woning op een goed bereikbare plaats nabij de binnenstad. Voor deze doelgroep, is een serie flexibele woningtypes ontwikkeld van 25, 50 en 75 m2 BVO. De kleinste maat, de micro-appartementen gaan gepaard met aanvullende collectieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld goede fietsenstallingen, wasserette, deelauto en daktuinbar.

  • Naam: Fibonacci
  • Locatie: Amsterdam
  • Programma: 230 woningen (van micro-appartementen tot penthouses), gedeelde voorzieningen, parkeervoorzieningen
  • Oppervlakte: 20.000 m²
  • Opdracht: SO, VO - lopend
  • Periode: 2016 - lopend
  • Opdrachtgever: VORM Ontwikkeling
  • Team: Jan Lebbink, Gert Kwekkeboom, Rick ten Doeschate, Ingrid van der Heijden, Johan van de Boom, Angela Solis
  • Partners: DiederenDirrix Architecten, Buro Bouwfysica, Peutz
  • Beelden: Civic Architects, Proloog, Studio KU+